A A A

Nieuws over het Persoonsgebonden budget (Pgb)

din, 06/29/2010

Vanwege de overschrijding van Persoonsgebonden budgets (Pgb's) heeft het kabinet besloten om vanaf 1 juli tot in ieder geval eind 2010 geen nieuwe instroom van budgethouders toe te staan. Nieuwe Pgb-aanvragers kunnen kiezen voor plaatsing op een Pgb-wachtlijst bij het zorgkantoor of voor Zorg in Natura (ZIN).

Voor hen die nu reeds een Pgb ontvangen, verandert er niets. Alleen mensen die voor het eerst een Persoonsgebonden budget aanvragen kunnen deze dit jaar dus niet meer ontvangen.

Het CIZ blijft Pgb als leveringsvorm van voorkeur registreren. Gelet op de korte, resterende periode tot 1 juli worden aanvragen door het CIZ niet versneld afgehandeld.

Instroom hoger dan geraamd
Het Pgb is fors in populariteit gegroeid. In 2003 was nog sprake van ruim 50.000 budgethouders. Inmiddels maken meer dan 120.000 budgethouders gebruik van de regeling.

De verwachting was dat door de Pakketmaatregel begeleiding 2009 het aantal budgethouders en het daarmee gemoeide Pgb-budget zou afnemen; dit gebeurde echter niet. Daarnaast is de uitstroom van budgethouders als gevolg van de pakketmaatregel lager dan verwacht en de instroom hoger dan geraamd.

Aanvragen door CIZ niet versneld afgehandeld
Het CIZ blijft Pgb als leveringsvorm van voorkeur registreren. De leveringsvorm van voorkeur wordt door het CIZ als advies in het indicatiebesluit meegezonden naar het zorgkantoor. Nieuwe Pgb-aanvragers kunnen bij het zorgkantoor aangeven dat zij op een Pgb-wachtlijst geplaatst willen worden, of kiezen voor ZIN. Dit betekent NIET dat aspirant-budgethouders hun plaats op de Pgb-wachtlijst verliezen als zij kiezen voor ZIN.

Cliënten bellen het CIZ inmiddels ook met de vraag of hun aanvraag versneld afgehandeld kan worden. Gelet op de korte, resterende periode tot 1 juli worden aanvragen door het CIZ niet versneld afgehandeld.

Een Pgb-houder waarvoor niets verandert moet tijdig, maar maximaal zes weken voor het aflopen van een indicatiebesluit een aanvraag indienen voor een herindicatie. Essentieel hierbij, is dat bij een herindicatie de nieuwe subsidieperiode onmiddellijk aansluit op een eerdere subsidieperiode. Is dit niet zo, dan vervalt voor deze cliënt voor het jaar 2010 het recht op een Pgb.

Vragen?
Voor vragen over de toekenning van een Pgb neemt u contact op met het zorgkantoor. Het CIZ kan wel algemene informatie over het Pgb verstrekken. Daarvoor kunt u terecht bij het Centraal Informatie Punt (CIP) op telefoonnummer: 0900 - 1404.

Kort samengevat
Het bovenstaande kort samengevat:

- kabinetsbesluit: van 1 juli tot in ieder geval eind 2010 geen nieuwe instroom Pgb-budgethouders;

- het CIZ blijft Pgb als gewenste leveringsvorm van voorkeur registreren;

- nieuwe Pgb-aanvragers kunnen kiezen voor plaatsing op een Pgb-wachtlijst bij het zorgkantoor, dit geven zij ook te kennen aan het zorgkantoor;

- indien een aspirant-budgethouder het zorgkantoor aangeeft nu te kiezen voor ZIN verliest hij niet zijn plaats op de Pgb-wachtlijst bij het zorgkantoor;

- het CIZ handelt door het kabinetsbesluit aanvragen niet sneller af;

- een Pgb-houder moet tijdig voor aflopen huidige indicatie een herindicatie aanvragen; vervolgens moet bij een herindicatie de subsidieperiode direct aansluiten op een eerdere subsidieperiode, anders vervalt voor 2010 het recht op een Pgb;

- voor vragen over de toekenning van een Pgb neemt u contact op met het zorgkantoor.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer met als onderwerp: Handhaving subsidieplafond Pgb's per 1 juli 2010.

Klik hier voor het persbericht van het ministerie van VWS over dit onderwerp.