A A A

AWBZ-zorg

Niet alle zorg en hulp wordt betaald vanuit de AWBZ. Kijk daarom eerst op deze pagina of wat u zoekt wel bij de AWBZ hoort. Zo ja, ga dan verder naar de AWBZ-wegwijzer. Daar leggen we onder meer uit wat de rol is van het CIZ en van het zorgkantoor.

Wat valt er onder AWBZ-zorg?

 • Persoonlijke Verzorging: Hulp bij douchen, aankleden of
  naar het toilet gaan;
 • Verpleging: Verpleegkundige handelingen, zoals
  wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren;
 • Begeleiding: Iemand helpt u bij het indelen van de dag. Begeleiding kan individueel zijn of in groepsverband;
 • Behandeling: Herstel of verbeteren van uw aandoening, of
  voorkomen dat deze erger wordt. Behandeling kan ook gaan om
  het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Voorbeeld: leren
  omgaan met woedeaanvallen;
 • Verblijf: Verblijf in een instelling, zoals wonen in
  een verpleeg- of verzorgingshuis, in een instelling in de
  gehandicaptenzorg of in de psychiatrie.
 • Kortdurend Verblijf: Logeren in een instelling, maximaal
  drie etmalen per week.

U kunt alleen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg als u zorg nodig heeft door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Ook moet er geen alternatief zijn, zie: andere oplossingen.

Wilt u AWBZ-zorg aanvragen voor een kind (jonger dan 18 jaar) met alleen een psychiatrische diagnose? Neem dan contact op met het Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt: www.bureaujeugdzorg.info. Dit geldt ook voor jongeren van 18 t/m 22 jaar, voor wie Bureau Jeugdzorg AWBZ-zorg indiceert als deze al voor het 18-de jaar is gestart.

Wat valt er niet onder?

Op www.regelhulp.nl krijgt u via 'Mijn situatie' antwoord op de vraag welke zorg binnen de AWBZ valt en welke niet. Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente terecht kunt, zijn:

 • ´╗┐Huishoudelijke hulp:´╗┐
  bijvoorbeeld hulp bij´╗┐ opruimen, schoonmaken en het doen van de was.
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer:
  bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
 • Aanpassingen aan de woning:
  als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
 • Sociaal leven:
  ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.