A A A

Herindicatie via taakmandaat

Alle zorgaanbieders zijn sinds begin 2010 'gemandateerd' om voor bepaalde cliëntgroepen onder bepaalde voorwaarden herindicaties af te geven. Dit noemen we een 'herindicatie via taakmandaat'.

Een herindicatie afgeven kan niet bij eerste en complexe aanvragen. U hoeft zelf niet te beoordelen of dit het geval is. Dat doet Portero.

Bij de herindicatie hoeft u geen aanvullende informatie mee te sturen.

Het CIZ toetst de door u afgegeven herindicaties steekproefsgewijs (aanvankelijk 30%). Als uw herindicatie wordt geselecteerd voor toetsing, duurt het maximaal twee weken voor u een indicatiebesluit heeft. Wordt uw herindicatie niet geselecteerd voor toetsing, dan kunt u direct zorg inzetten. Mogelijk neemt het CIZ bij toetsing telefonisch contact met u op.

Aanvragen

Een herindicatie via taakmandaat kunt u alleen aanvragen via Portero. Hierbij heeft u een persoonlijke UZI-pas nodig, dus een 'pas zorgverlener' (voor BIG-geregistreerde mensen) of een 'pas medewerker op naam' (voor niet BIG-geregistreerde mensen). Meer informatie vindt u op de site van het UZI-register.

Digitaal zorg aanvragen

Portero