A A A

Grondslag, functie en ZZP

Grondslagen

Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van bepaalde gezondheidsproblematiek. We noemen dit de grondslag. Er zijn zes grondslagen:

 • Somatische aandoening/beperking
 • Psychogeriatrische aandoening/beperking
 • Psychiatrische aandoening/beperking
 • Lichamelijke handicap
 • Verstandelijke handicap
 • Zintuiglijke handicap

Functies en klassen

Er zijn zes soorten AWBZ-zorg, de zogenoemde functies:

 • Persoonlijke Verzorging (PV)
 • Verpleging (VP)
 • Begeleiding (BG)
 • Behandeling (BH)
 • Verblijf (VB)
 • Kortdurend Verblijf (KVB)

Hoeveel uur per week een cliënt in aanmerking komt voor een bepaald soort zorg, wordt aangegeven met een klasse (klasse 2 is bijvoorbeeld minstens 2 en hoogstens 3,9 uur). Een klasse geeft enige speelruimte: de zorgverlener kan de zorg aanpassen aan de persoonlijke situatie van een cliënt.

Voor Begeleiding in groepsverband en Behandeling in groepsverband zijn de klassen vastgesteld in termen van dagdelen. Een dagdeel is maximaal vier aaneengesloten uren.

Zorgzwaartepakketten

Bij langdurig verblijf krijgt de cliënt geen indicatie voor een functie maar voor een zorgzwaartepakket, afgekort ZZP. Een zorgzwaartepakket omvat wonen, zorg, diensten en - als dat aan de orde is - dagbesteding.

In het indicatiebesluit dat de cliënt per brief ontvangt, staat wat het betreffende zorgzwaartepakket inhoudt. Deze toelichting is afkomstig uit de gebruikersgidsen voor cliënten.

Er zijn zorgzwaartepakketten voor de sectoren Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier meer lezen over de ZZP's.

Dat een indicatie voor langdurig verblijf wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket, heeft te maken met het systeem dat het ministerie van VWS hanteert voor de bekostiging van zorg en verblijf in zorginstellingen: Zorgzwaartebekostiging intramuraal (ZZBI). De hoogte van het budget van een instelling is afgestemd op de hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft.