A A A

Bopz artikel 60 toets

Het CIZ beoordeelt of opname in een Bopz-aangemerkte instelling op grond van artikel 60 van de 'Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen' (Bopz) aan de orde is voor iemand met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap.

Denkt u dat bij een cliënt de Wet Bopz relevant is? Vraag dan samen met de AWBZ-aanvraag een Bopz-onderzoek aan. De aanvraag wordt dan bij het CIZ meteen op de juiste manier ingepland, met een huisbezoek. Dat voorkomt vertraging.

Aanvragen

In Portero selecteert u 'Reguliere aanvraag' en daarna 'Inclusief Bopz-aanvraag'.

Werkt u met het schriftelijke aanvraagformulier, gebruik dan het vak 'Bijzonderheden' om een onderzoek voor de Wet Bopz aan te vragen.

Terugkoppeling

Als de Bopz-status te maken heeft met een AWBZ-indicatie, is de uitkomst van het onderzoek te vinden in het AZR-informatiesysteem.

Het CIZ stuurt de zorgaanbieder die de Bopz-toets heeft aangevraagd ook een kopie van de Bopz-brief zoals die aan de cliënt verstuurd is.

Digitaal zorg aanvragen

Portero