Wat doet het CIZ voor u?

Heeft u of uw naaste blijvend intensieve zorg thuis of in een instelling nodig? Dan doet u eerst een aanvraag bij het CIZ. Wij onderzoeken of u zorg uit de Wlz kunt krijgen. Dat doen we zorgvuldig en met aandacht voor de mens. Want de regels zijn gelijk en toch is iedereen anders. Soms wil uw naaste niet naar een zorginstelling. Of hij kan dit niet aangeven. Wij onderzoeken dan of uw naaste niet vrijwillig kan worden opgenomen. Heeft u voor uw kind dubbele kinderbijslag aangevraagd bij de SVB? Wij adviseren de SVB hierover.

Wilt u aan aanvraag doen bij het CIZ? Doe dan eerst een check

Man en vrouw met CIZ medewerker bij hen thuis aan tafel