Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Disclaimer
Introductiepagina

Disclaimer

 

Het CIZ spant zich in voor betrouwbare, zorgvuldige en actuele informatie op deze website.

Het CIZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Voorbeelden zijn storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten. Het betreft hier zowel diensten die het CIZ u langs elektronische weg als informatie die u het CIZ op elektronische wijze aanbiedt.

Ook aanvaardt het CIZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens het CIZ via deze website, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van het CIZ. Het CIZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wordt de informatie op de website ook schriftelijk verstrekt, dan zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Het CIZ garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische berichten.