Als zorgaanbieder kunt u voor uw cliënt een aanvraag indienen voor toegang tot de Wet langdurige zorg. Hieronder leest u op welke manieren dit kan. En welke informatie het CIZ nodig heeft.

Machtiging

Als u een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft u hiervoor toestemming van de cliënt nodig. Zorg dat u een ingevuld machtigingsformulier meestuurt. Dit formulier moet de cliënt zelf ondertekenen.

Digitale aanvraag

Er zijn twee mogelijkheden om uw aanvraag online te doen:

Aanvraag per post

Voor een aanvraag per post gebruikt u dit formulier. Uw cliënt kan ook zelf een aanvraag per post doen.

Complete aanvraag

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kan het CIZ de aanvraag snel verwerken. In het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag staat welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Aanvragen GGZ-B profiel

Er is één groep cliënten met een psychische aandoening die toegang heeft tot de Wlz. Op de pagina Overgang GGZ-B in de Zvw naar de Wlz leest u om welke cliënten het gaat. En hoe u een aanvraag indient.

Aanvragen Bopz-onderzoek

Wilt u een Bopz-onderzoek aanvragen voor uw cliënt? Lees verder op de pagina Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft gedaan?

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Is uw cliënt aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid, dan kan hij of zij ook daar de status van de aanvraag volgen en post van het CIZ ontvangen. Maakt u als zorgaanbieder gebruik van Portero? Dan kunt u het indicatiebesluit terugvinden in de Informatievoorziening Wlz. Bent u huisarts? Dan ontvangt u terugkoppeling over de aanvraag in Zorgmail (als uw cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven).

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen