Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaanFactsheet-Trends-in-de-indicatiestelling’

Factsheet ‘Trends in de indicatiestelling’


3-5-2017

​Wat zijn de meest in het oog springende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg van de afgelopen jaren? Hoe verhoudt de AWBZ zich tot de Wlz? U vindt de antwoorden op deze vragen in deze factsheet van het CIZ.

In de factsheet wordt zowel gekeken naar de verhoudingen tussen de AWBZ en de Wlz, als naar de verhoudingen binnen een reeks van geïndiceerde Zorgprofielen. De belangrijkste conclusie is dat het aantal besluiten in de jaren 2013-2016 bij alle reeksen is afgenomen. Opvallend is echter dat dit niet geldt voor de LVG-reeks. Meer hierover en andere conclusies leest u hier.