Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaanMaatregelen-Portero

Maatregelen Portero


24-5-2017

​Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dient het CIZ te voldoen aan de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en de verscherpte Europese wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy van persoonsgegevens. Dit leidt ertoe dat wij een aantal maatregelen gaan uitvoeren om ons beleid op dit thema aan te scherpen. De invoering van deze maatregelen heeft gevolgen voor alle organisaties die bij ons een contract voor Portero hebben. Deze organisaties ontvangen in week 21 een brief van het CIZ met een uitleg over deze maatregelen.


Met het nieuwe beleid hebben we gekeken op welke wijze we dit kunnen realiseren, zonder dat er stagnatie optreedt in de processen in de zorgketen. Ter voorbereiding op de gekozen maatregelen, is er in de maand maart een gesprek geweest met een aantal vertegenwoordigers uit de keten, om te verkennen of dit werkbaar is voor alle betrokkenen.


Wat verandert er en wanneer?

  1. Invoeren wachtwoordbeleid
    Vanaf de eerste week van juni 2017 dient elke gebruiker van Portero eens per 3 maanden het wachtwoord aan te passen.
  2. Toestemmingsverklaring
    Vanaf september 2017 gaat het CIZ controleren op de aanwezigheid van toestemming van de cliënt met betrekking tot het raadplegen en gebruiken van cliëntgegevens in Portero en voor het doen van aanvragen.
  3. Contractbeheer
    Vanaf oktober 2017 worden alle lopende contracten opnieuw beoordeeld en vervangen. De contactpersoon bij het CIZ neemt hierover contact met u op.

De komende maanden blijven wij u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houd deze dus in de gaten.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via contractbeheer@ciz.nl