Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Navigatiekoppelingen overslaanPublicatie-kwartaalrapportage-CIZ

Publicatie kwartaalrapportage CIZ


7-4-2017

​De kwartaalrapportage indicatiestelling Wlz Q1 t/m Q4 2016 geeft inzicht in de aanspraak op zorg vanuit de Wlz die in deze periode door het CIZ is geïndiceerd. U treft cijfers aan over de indicatiestelling Wlz, Bopz en verschillende subsidieregelingen.

Uit de cijfers blijkt dat het grootste gedeelte van de aanvragen bestaat uit:
• reguliere aanvraag in het kader van de Wlz (ca. 9020 per maand)
• aanvraag in het kader van de Wet Bopz (ca. 2600 per maand)
• aanvraag tot eerstelijnsverblijfzorg (ca. 2485 per maand).

Het CIZ ontvangt ongeveer 14.530 aanvragen voor Wlz, Bopz en subsidieregelingen per maand. Als het om zorg uit de Wlz gaat, kunnen dit aanvragen zijn voor de toegang tot de Wlz (een eerste aanvraag), maar ook een aanvraag voor een ander zorgprofiel in de Wlz (de cliënt heeft dan al een Wlz-besluit).

In de kwartaalrapportage leest u ook meer over de aantallen cliënten die een geldige indicatie voor een bepaald zorgprofiel hebben. Het aantal cliënten met een VG, LG en ZGaud zorgprofiel stijgt licht. Het aantal cliënten met VV-profiel lijkt te stabiliseren, terwijl het aantal cliënten met overige profielen langzaam daalt.

Wilt u meer weten over de afgehandelde aanvragen, besluiten en de ontwikkeling in de zorgprofielen? U vindt de kwartaalrapportage op deze pagina.