Krijgt u te maken met de Wet langdurige zorg en het CIZ? Of een naaste of familielid van u? Op deze pagina helpen we u graag verder.

Lees hier op welke manieren u een aanvraag kunt doen.

Voor zorg uit de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt, staat op welke zorg u recht heeft. Wat nu?

U kunt zorg en ondersteuning aanvragen bij uw zorgverzekeraar of uw gemeente. Een cliëntondersteuner of een casemanager kan u hierbij helpen. Als dit niet lukt kunt u ook terecht bij het Juiste Loket.

Hoe gaat het als iemand met dementie of een verstandelijke beperking niet meer thuis kan wonen, maar ook niet zelf kan beslissen over een opname in een zorginstelling?

Heeft uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? We leggen uit hoe u een klacht of een bezwaar indient.

Lees meer...

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Bekijk hier ons overzicht van veelgestelde vragen.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de toegang tot Wlz voor mensen met een psychische stoornis (ggz).

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de financiële consequenties van een indicatie.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over het doen van een aanvraag en het krijgen van een besluit van het CIZ.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet Bopz (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) en over de Wzd (Wet zorg en dwang). De Wet zorg en dwang vervangt vanaf 1 januari 2020 de Wet Bopz.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over hoe u een klacht indient en hoe u bezwaar kunt maken.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Lees meer...

Op onze website en in onze brieven komt u verschillende begrippen tegen over zorg in de Wlz. We leggen deze begrippen voor u uit.

 

Lees meer...

Antwoord op uw vragen over de dubbele kinderbijslag (BUK). 

Lees meer...

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen