In dit reglement staat hoe wij (het CIZ) omgaan met klachten. Het reglement bestaat uit 17 onderdelen: de artikelen. Ieder artikel heeft een nummer, zodat we er gemakkelijk naar kunnen verwijzen.

De zorg die je nodig hebt, kan onder verschillende wetten vallen. Het hangt van je situatie af waar je terecht kunt om zorg aan te vragen. Een cliëntondersteuner kan je hierbij helpen.

We hebben een overzicht gemaakt met websites over onder andere belangenorganisaties, zorg en het persoonsgebonden budget.

Als u een aanvraag doet voor zorg vanuit de Wlz, doorloopt uw aanvraag een aantal stappen voordat u een besluit ontvangt.

Wilt u vanuit het buitenland (terug)verhuizen naar Nederland en heeft u langdurige zorg nodig? U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u naar Nederland verhuist.

De meeste verzekeraars hebben een aanvraagformulier voor een pgb op hun website staan. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen