Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)

 

Een aanvraag voor een Bopz-toets kan los worden gedaan, of in combinatie met een Wlz-aanvraag.

De volgende personen mogen de aanvraag ondertekenen. Let op: in sommige gevallen moet u een bewijsstuk meesturen.

Als de cliënt tussen de 12 en 18 jaar is:

  • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
  • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Als de cliënt 18 jaar of ouder is, dan zijn er een paar mogelijkheden:

  • Zijn/haar partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus tekent. Een machtiging of bewijsstuk is niet nodig.
  • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan de cliënt toegewezen. Deze persoon moet de aanvraag tekenen, niet de cliënt zelf. Tekent een mentor? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent een curator? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
  • De cliënt heeft iemand in zijn volmacht of levenstestament aangesteld als vertegenwoordiger. De cliënt beslist of deze persoon wel of niet tekent. Zo ja, dan moet de vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.

Nee, een Bopz-status kan niet worden ingetrokken. Maar wanneer een cliënt verhuist naar een afdeling of instelling die niet is aangewezen voor de Bopz, vervalt zijn Bopz-status.

De Bopz-indicatie kent geen eigen ‘geldigheidsduur’. De status van de Bopz kan wél na verloop van tijd vervallen wanneer de houding van de cliënt verandert. Ook als een cliënt verhuist naar een afdeling die niet is aangewezen voor de Bopz, vervalt de Bopz-status.

Het advies is om het Bopz-onderzoek ongeveer acht weken voor opname aan te vragen. De mening van de cliënt is namelijk van belang bij een Bopz-onderzoek. En die mening kan met de tijd veranderen. Daarom is het belangrijk dat er niet te veel tijd zit tussen het onderzoek en de opname op een Bopz-afdeling.

U kunt dan ook geen Bopz-onderzoek aanvragen om op een wachtlijst geplaatst te worden. Het gaat om opname.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden op www.dwangindezorg.nl (Ministerie van VWS)   

Nee, dit kan niet. Natuurlijk kunt u het CIZ laten weten het niet eens te zijn met het besluit. Als de cliënt dit aangeeft, wordt dit gezien als verzet. Het CIZ-besluit vervalt dan. De cliënt kan dan alleen worden opgenomen met een rechterlijke machtiging (rm) of een inbewaringstelling (ibs).

In principe moet er eerst een Bopz-onderzoek plaatsvinden.

Het kan gebeuren dat u al wel een aanvraag heeft gedaan bij het CIZ, maar dat het onderzoek nog niet is uitgevoerd. Als er dan een situatie ontstaat waarbij opname noodzakelijk is, dan is dit mogelijk.

Wilt u meer weten over de Wet Bopz? Bekijk onze folder. Deze kunt u ook bestellen. De website www.dwangindezorg.nl is het Informatiepunt van het Ministerie van VWS. U vindt er veel informatie voor cliënten, directbetrokkenen en professionals.  

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen