Dit betekent dat u 24 uur per dag toezicht nodig heeft vanwege ernstige lichamelijke problemen of zware regieproblemen. Het toezicht is nodig op geplande en ongeplande momenten. Een zorgverlener moet hiervoor het initiatief nemen, omdat u vanwege uw beperkingen niet goed kunt inschatten of u hulp nodig heeft en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Niet iedereen die blijvend 24 uur toezicht per dag nodig heeft, kan zorg uit de Wlz krijgen. Er zijn meerdere voorwaarden waar u dan aan moet voldoen. Om een idee te krijgen of het zinvol is om een aanvraag bij het CIZ te doen, kunt u onze Wlz-check invullen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen