Dit betekent dat u 24 uur per dag toezicht nodig heeft vanwege ernstige lichamelijke problemen of zware regieproblemen. Het toezicht is nodig op geplande en ongeplande momenten. Een zorgverlener moet hiervoor het initiatief nemen, omdat u vanwege uw beperkingen niet goed kunt inschatten of u hulp nodig heeft en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Niet iedereen die blijvend 24 uur toezicht per dag nodig heeft, kan zorg uit de Wlz krijgen. Er zijn meerdere voorwaarden waar u dan aan moet voldoen. Om een idee te krijgen of het zinvol is om een aanvraag bij het CIZ te doen, kunt u onze Wlz-check invullen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen