Problemen met het lezen van deze e-mail? Klik hier om het online te bekijken

Versnelling indicatiestelling

Het CIZ is onlangs een pilot gestart in 3 regio’s. Samen met cliënten en zorgaanbieders doen wij ervaring op met het versnellen van het indicatieproces naar 7 werkdagen. Dit geldt voor de aanvragen voor zorg vanuit de Wlz of een BOPZ, die door zorgaanbieders in Portero zijn aangevraagd. Van groot belang hierbij is dat de zorgaanbieder die de aanvraag doet, deze aanvraag volledig en compleet indient.


Lees meer</span

Portero: vastleggen huisartsen bij digitale aanvraag

Bij het indienen van een aanvraag in Portero kunt u de huisartsgegevens van de cliënt registeren. Hiervoor gebruikt u een zoekfunctionaliteit met de adresgegevens van huisartsen. Met ingang van 20 oktober 2018 is deze zoekfunctionaliteit aangepast.


Lees meer</span

Actuele vacatures

Het CIZ is op zoek naar nieuwe collega's! Zoekt u een uitdaging binnen de sociale geneeskunde? En gelooft u in passende zorg voor iedereen? Kijk snel bij onze actuele vacatures.  


Lees meer</span

Aanmelden nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt goed gelezen en wij houden iedereen graag op de hoogte. U, als lezer, weet dit al. Maar misschien kent u wel meer mensen voor wie CIZ info ook interessant kan zijn?


Lees meer</span

CIZ   |   afdeling Communicatie
T 088 - 789 10 00   |   communicatie@ciz.nl

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt regelmatig.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wij gebruiken uw mailadres niet voor andere doeleinden dan het versturen van deze nieuwsbrief.

Wijzig uw aanmelding

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.