Wie we zijn en wat we doen

Het CIZ beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat doen we zorgvuldig en met aandacht voor de mens. Zodat onze cliënten zo snel mogelijk een juiste indicatie krijgen.

88% van de zorgaanvragers kreeg toegang tot de Wlz.

De mensen die geen toegang hebben gekregen, ontvingen mogelijk zorg vanuit de gemeente of zorgverzekering.

91% van de aanvragen was in 1 keer juist.

In 8% van de gevallen was een deel van het onderzoek onvoldoende reproduceerbaar. Dit betekent dat het wel een correct besluit kan zijn, maar dat er onvoldoende informatie is vastgelegd om het besluit te bevestigen. In 1% van deze situaties betreft het een niet correct besluit.

97% van de reguliere aanvragen hebben we binnen 6 weken afgehandeld.

Het CIZ wil elke cliënt de zorg toekennen die bij hem past. Dat vraagt om een persoonlijke benadering.

87% van de CIZ Versnelt aanvragen is binnen 7 werkdagen afgehandeld.

Dit zijn aanvragen die worden ingediend door zorgaanbieders in aanmeldsysteem Portero.

Zorgprofielen afgegeven aan onze cliënten:

Verzorging & Verpleging: 87%
Gehandicaptenzorg: 12%
Overig: 1%

GGZ: we zijn gestart met de voorbereiding van de ggz (geestelijke gezondheidszorg) in de Wlz.

We hebben trainingen ontwikkeld om kennis op te doen op het gebied van psychiatrische stoornissen. Hierdoor kunnen we in 2020 aan de slag met herindiceren.

Wzd: We zijn gestart met de voorbereiding van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd).

Zoals het participeren op informatiebijeenkomsten van VWS, het ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen en het investeren in nieuwe samenwerkingen.

482 collega’s kregen we erbij om onder meer te helpen bij de Wzd en de ggz.

We gingen van 1 bestuurder, naar 2: Hans Ouwehand en Christa Klijn.

1131

medewerkers in totaal die er elke dag voor zorgen dat de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt.

7,8 is het cijfer waarmee cliënten ons beoordelen.

De wet is de basis van ons werk en de mens is ons uitgangspunt. Want iedereen is anders.

1.193.00

websitebezoekers en social media volgers

2019

Het CIZ was volop in beweging! Bekijk het hele jaarverslag op onze website: > Lees hier ons uitgebreide jaarverslag. Ga naar de het uigebreide jaarverslag.