De beleidsregels voor de tijdelijke subsiedieregeling extramurale behandeling 2018 en de subsidieregeling ADL-assistentie 2018 zijn bekend.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling:

 • Het onderscheid tussen behandeling en begeleiding is verduidelijkt.
 • Er is toegevoegd dat voor alle vormen van behandeling geldt dat een cliënt een grondslag moet hebben die toegang geeft tot de Wlz.
 • Er is verduidelijkt dat bij een samenloop van psychische stoornissen en andere stoornissen/aandoeningen extramurale behandeling vanuit de subsidieregeling kan worden geïndiceerd. De afbakening tussen de psychiatrische behandeling (Zvw/Jeugdwet) en de behandeling vanuit deze subsidieregeling verandert daarmee niet.
 • Er is toegevoegd dat behandeling voor kinderen met een somatische of LG-grondslag niet mogelijk is. Dit sluit aan bij de beschrijving van de prestaties in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 van de Nza. Er kan wel een aanvraag voor een zorgprofiel worden gedaan.
 • Doet een huisarts een verzoek voor de behandelvorm 'medebehandeling', uitgevoerd door een specialist ouderengeneeskunde? Dan valt dit onder de behandelvorm 'consultatie' en is dit indicatievrij.
 • De term CSLM-zorg is vervangen door CSLM-behandeling. De term herstel is vervangen door verbeteren van functionele vaardigheden. Deze omschrijvingen sluiten beter aan op de doelen van de behandeling. Met deze wijziging verandert de uitvoeringspraktijk niet. 
 • Er is verduidelijkt dat uit de aanvraag moet blijken dat een behandelaar bij het opstellen van de behandeldoelen voor de behandeling betrokken is. 
 • Er is verduidelijkt dat de behandeling individueel in de thuissituatie geen onderdeel uitmaakt van de indicatie voor behandeling in groepsverband.
 • Er is verduidelijkt welke informatie moet worden toegevoegd aan een aanvraag voor een verlenging. 

Subsidieregeling ADL-assistentie:

 • Er is toegevoegd dat als de ADL-assistentie vóór de besluitdatum is ingezet, de ingangsdatum van het besluit de datum kan zijn waarop de aanvraag is binnengekomen. Een besluitdatum vóór de aanvraagdatum is in beginsel niet mogelijk.
 • De afbakening van de ADL-assistentie en de Wlz is tekstueel verduidelijkt. Een indicatie voor ADL-assistentie en Wlz kunnen nooit gelijktijdig voorkomen.

Ook zijn in de tekst van de beleidsregels een aantal tekstuele/taalkundige aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid verbeteren. Zo is bijvoorbeeld de beschrijving van de criteria voor de behandelvormen een stuk korter geworden.

Bekijk de beleidsregel tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2018 en de beleidsregel subsidieregeling ADL-assistentie 2018.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen