• 3 maart 2020

In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten met een psychische stoornis, ouder dan 18 jaar. Vanaf 2021 kunnen deze cliënten toegang krijgen tot de Wlz. Daarom is er een nieuwe vraag toegevoegd aan het aanmeldsysteem Portero. Het is belangrijk dat deze vraag juist wordt ingevuld.

De nieuwe vraag is als volgt: ‘Betreft het een aanvraag voor een cliënt met een psychische stoornis, in verband met het toevoegen van de psychische stoornis als grondslag voor de Wlz?’
Deze vindt u in het scherm ‘Kies aanvraag’. 

Let op: Als u hier ‘ja’ aanvinkt, leidt dit tot een aanvraag in het kader van het indicatietraject ggz in de Wlz.

Doet u als zorgaanbieder of ziekenhuis een aanvraag in Portero voor een cliënt met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie? Dan vult u bij de specifieke vraag over de ‘psychische stoornis’ nee in. Deze cliënten vallen niet onder het indicatietraject ggz in de Wlz.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen