• 3 maart 2020

Het CIZ is in juli 2019 gestart met een versnelling van de indicatiestelling. Op dit moment wordt 87% van de aanvragen binnen 7 werkdagen afgerond. Het gaat hier om aanvragen die door zorgaanbieders via het aanmeldsysteem Portero worden ingediend.

Deze versnelling van de indicatiestelling, CIZ Versnelt, is voortgekomen uit een behoeftepeiling onder zorgaanbieders en een klanttevredenheidsonderzoek in 2018. Het werkproces is toen kritisch bekeken. Er zijn nu bijvoorbeeld minder overdrachtsmomenten. Als we aanvullende informatie nodig hebben, vragen we deze dezelfde dag nog op bij de zorgaanbieder. Persoonlijk contact met de cliënt plannen we binnen enkele werkdagen. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kunnen we snel overleggen.

Start CIZ Versnelt

Vanaf half juli 2019 zijn we op deze manier aan het werk. We hebben gekozen voor een gefaseerde uitrol, om de continuïteit in onze dienstverlening te garanderen. Eventuele knelpunten kunnen we op deze manier ook snel oplossen. Sinds december 2019 zijn alle teams van het CIZ geschoold en overgegaan op de nieuwe werkwijze van CIZ Versnelt.

Dankzij de gezamenlijke inspanning van zorgaanbieders, ziekenhuizen en het CIZ wordt ongeveer 87% van deze aanvragen binnen 7 (netto) werkdagen afgerond. De komende periode willen we dit nog verder uitbreiden.

Wilt u meer informatie over CIZ Versnelt? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website