• 3 maart 2020

De Databank van het CIZ is eind februari aangevuld met nieuwe cijfers. De Databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

In de Databank vindt u het aantal cliënten met een Wlz-indicatie. Daarnaast toont het aantal cliënten dat gebruik maakt van de subsidieregelingen of waarbij een partnerverblijf aan de orde is. U kunt deze cijfers uitsplitsen naar bijvoorbeeld gemeenten, zorgprofielen en leeftijd. De meest recente data zijn hieraan toegevoegd (tot en met 1 januari 2020). De Databank laat data zien vanaf 2015.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website