• 3 maart 2020

De Databank van het CIZ is eind februari aangevuld met nieuwe cijfers. De Databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

In de Databank vindt u het aantal cliënten met een Wlz-indicatie. Daarnaast toont het aantal cliënten dat gebruik maakt van de subsidieregelingen of waarbij een partnerverblijf aan de orde is. U kunt deze cijfers uitsplitsen naar bijvoorbeeld gemeenten, zorgprofielen en leeftijd. De meest recente data zijn hieraan toegevoegd (tot en met 1 januari 2020). De Databank laat data zien vanaf 2015.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen