• 28 juni 2022

Komt uw cliënt in aanmerking voor de Wlz? Op onze website vindt u naast de Beleidsregels ook een handige Wlz-check om te kijken of een Wlz-aanvraag zinvol is.

Soms moeten wij cliënten teleurstellen die (nog) niet in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz. De Wlz-check en de Beleidsregels kunnen helpen om te bekijken of Wlz-zorg al aan de orde is.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website