• 28 juni 2022

Op ons overzicht ‘Aanvragen voor de Wet zorg en dwang’ hebben wij voor u op een rij gezet voor wie u welke Wzd-aanvraag kunt doen bij het CIZ. Ook vindt u hier wat u moet meesturen en welke bijzonderheden er zijn.

Het overzicht bevat een tabel waarin u ziet wie welke aanvraag mag doen.

Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging (RM) of een voorwaardelijke machtiging.

Hoe completer u de aanvraag indient, hoe sneller wij de cliënt van een besluit kunnen voorzien. Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met onderstaande punten?

• Stuur bij de aanvraag voor een RM altijd een medische verklaring mee. Zonder medische verklaring kunnen wij geen verzoek voor een RM indienen bij de rechtbank.
• Stuur bij de aanvraag voor een RM altijd een zorgplan mee als de cliënt al is opgenomen of als dit al is opgesteld in de thuissituatie.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website