• 28 juni 2022

Bent u al bekend met de nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’? Met deze folder kunt u uw cliënt en zijn naasten informeren wanneer het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

Als een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen opname, dient het CIZ een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging in bij de rechtbank. In de folder leggen we uit wat er nodig is en gaat gebeuren. We geven informatie over de documenten die nodig zijn om het verzoekschrift te kunnen indienen. Ook is er aandacht voor de advocaat en de zitting en benoemen we wie er mogelijk hulp kan bieden.
 
Wilt u deze of een andere folder bestellen? Dat kan via onze website: Folders - CIZ

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website