• 31 maart 2022

In 2020 verving de Wet zorg en dwang de eerdere Wet Bopz. Cliënten die opgenomen waren met een besluit tot opname en verblijf Bopz artikel 60 kregen vanzelf een besluit tot opname en verblijf Wzd artikel 21. Deze besluiten kregen een geldigheidsduur van 5 jaar, tot 2024. Wat gebeurt er hierna?

Wij ontvangen deze vraag al regelmatig van zorgaanbieders. Zij willen graag weten wanneer zij een nieuwe aanvraag kunnen doen voor deze groep cliënten en hoe het CIZ deze aanvragen gaat behandelen.

Op dit moment is het CIZ in overleg met partijen om te bekijken hoe deze aanvragen het best behandeld kunnen worden. Daarbij houden we rekening met zorgvuldigheid richting de cliënt en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen.

Zodra er meer duidelijk is informeren we u via CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website