• 3 oktober 2019

Met een Portero-contract krijgt een zorgaanbieder toegang tot privacygevoelige gegevens van cliënten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om adresgegevens. Om de privacy van de cliënt zo goed mogelijk te waarborgen en een rechtsgeldig contract te sluiten, hanteert het CIZ toegangscriteria voor het sluiten van een Portero-contract.

We vragen een machtiging op als in de aanvraag van een Portero-contract een medewerker staat die niet is geregistreerd als bevoegde op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. In deze machtiging moet worden aangegeven dat de betreffende medewerker, die op de contractaanvraag staat vermeld, gemachtigd is om het Portero-contract te ondertekenen. De machtiging moet ook worden ondertekend door de bevoegde die wél staat geregistreerd op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Om de ondertekening vervolgens te kunnen verifiëren, vragen wij een kopie van het ID van de bevoegde (de ondertekenaar van de machtiging) op. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de KopieID app. Met deze app kunt u uw BSN en pasfoto onleesbaar maken.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen