• 29 juni 2021

Via Portero kunt u als zorgaanbieder een aanvraag bij ons indienen. Cliënten en zorgaanbieders zonder Portero-contract kunnen een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag. Per 1 juli 2021 werken beide aanvraagsystemen niet meer goed via Internet Explorer. Dit komt omdat Microsoft deze browser niet meer ondersteunt en de oudere browser Internet Explorer vervangt door Microsoft Edge.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen