• 30 juni 2020

Met de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft het CIZ afgestemd dat zorgaanbieders tijdens deze coronaperiode een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit gebeurt als opname echt nodig is.

Het moet dan duidelijk zijn dat de opname noodzakelijk en geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen. En ook dat het ondanks aantoonbare inspanningen, niet mogelijk is geweest om de houding van de cliënt vast te stellen. Normaal gesproken stelt het CIZ bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf vast wat de houding van de cliënt is over de opname. Dat gebeurt tijdens een huisbezoek. Vanwege de coronacrisis is het niet altijd mogelijk om het gesprek met de cliënt op een goede manier te voeren.

De IGJ gaat er in zo’n geval vanuit dat de zorgaanbieder zorgvuldige afwegingen maakt. De zorgaanbieder moet deze afwegingen duidelijk vastleggen in het cliëntdossier. Het CIZ komt op een later moment alsnog op bezoek om de cliënt te zien. Dit kan als een (digitaal) huisbezoek mogelijk is.

RM verlopen

Deze lijn geldt ook bij aanvragen voor een besluit opname en verblijf nadat een rechterlijke machtiging (RM) is afgelopen. Als iemand al is opgenomen in een instelling met een RM en deze verloopt, beoordeelt de zorgaanbieder of verlenging van de RM noodzakelijk is. Soms stelt de zorgaanbieder vast dat de cliënt zich niet meer verzet tegen voortzetting van de opname, maar ook geen blijk geeft van de nodige bereidheid. Dan doet de zorgaanbieder een aanvraag voor een besluit opname en verblijf. Als de cliënt zich gaat verzetten in de periode dat het CIZ niet op huisbezoek kan komen, moet de zorgaanbieder een RM aanvragen. 

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar wzd@ciz.nl

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen