• 19 augustus 2021

Eerder lieten we weten dat zorgaanbieders een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit kan alleen als opname écht nodig is en er al een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) is gedaan bij het CIZ.

De situatie dat er niet kan worden gewacht op het besluit tot opname en verblijf, komt bijvoorbeeld voor als een cliënt verhuist van het ziekenhuis naar een zorginstelling. Of als de mantelzorger van een cliënt ineens niet meer voor de cliënt kan zorgen.

Belangrijk is dat het duidelijk moet zijn dat de opname noodzakelijk en geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen.

Deze werkwijze is afgestemd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ kan u vragen om aan te tonen dat u een aanvraag bij het CIZ heeft gedaan voor de cliënt.

U kunt hierover ook informatie vinden op onze website bij veelgestelde vragen over de Wet zorg en dwang.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website