• 19 augustus 2021

Het CIZ vindt de privacy van u en uw cliënten belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Op onze website vindt u vanaf nu ons actuele privacy statement waarin we beschrijven hoe wij dit doen.

Wij leggen ook uit hoe wij omgaan met (telefonische) verzoeken om gegevens te verstrekken. Om de privacy van de cliënten te waarborgen, kunnen we niet altijd aan alle verzoeken tegemoet komen.

Als zorgaanbieder kunt u op basis van de wet (de Wet langdurige zorg) wel het zorgprofiel met daarin de laatst bekende Wlz-indicatie van uw cliënt raadplegen. Hiervoor heeft u geen toestemming van uw cliënt nodig. Het raadplegen mag echter alleen als dit nodig is om zorg te kunnen leveren en als er een relatie bestaat tussen u als zorgaanbieder en de betreffende cliënt.

Lees meer over privacy op onze website.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website