• 19 augustus 2021

Het CIZ vindt de privacy van u en uw cliënten belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Op onze website vindt u vanaf nu ons actuele privacy statement waarin we beschrijven hoe wij dit doen.

Wij leggen ook uit hoe wij omgaan met (telefonische) verzoeken om gegevens te verstrekken. Om de privacy van de cliënten te waarborgen, kunnen we niet altijd aan alle verzoeken tegemoet komen.

Als zorgaanbieder kunt u op basis van de wet (de Wet langdurige zorg) wel het zorgprofiel met daarin de laatst bekende Wlz-indicatie van uw cliënt raadplegen. Hiervoor heeft u geen toestemming van uw cliënt nodig. Het raadplegen mag echter alleen als dit nodig is om zorg te kunnen leveren en als er een relatie bestaat tussen u als zorgaanbieder en de betreffende cliënt.

Lees meer over privacy op onze website.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen