• 3 oktober 2019

Zodra de Wet zorg en dwang vanaf 1 januari aanstaande ingaat, kunt u uw aanvragen indienen bij het CIZ. De aanvraag voor een besluit opname en verblijf (art. 21) is de opvolger van de huidige aanvraag voor een Bopz artikel 60 besluit. De overige aanvragen zijn nieuw voor het CIZ.

Welke aanvragen neemt het CIZ in behandeling? 

Deze Wzd-aanvragen kunt vanaf 1 januari 2020 bij het CIZ indienen:

  • Aanvraag besluit opname en verblijf, artikel 21
  • Aanvraag rechterlijke machtiging
  • Aanvraag rechterlijke machtiging voor cliënt die in een accommodatie verblijft
  • Aanvraag voorwaardelijke machtiging
  • Aanvraag beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Bij ieder type aanvraag is het van belang dat we alle informatie ontvangen van de aanvrager. Zo kunnen we elke aanvraag zo snel en zorgvuldig mogelijk in behandeling nemen. Per aanvraag verschilt de benodigde informatie. Om zorgaanbieders en andere aanvragers te helpen ons de juiste informatie te sturen, hebben we een overzicht gemaakt. In dit overzicht staat precies wat we nodig hebben bij een aanvraag, wanneer de aanvraag het beste gedaan kan worden en wie de aanvraag mag doen.

Het overzicht met daarin de benodigde aanvullende informatie bij een aanvraag, is beschikbaar op onze website. Het overzicht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, Actiz en VGN. Bekijk het overzicht hier op de website van het CIZ.

Heeft u vragen? Mail dan naar wzd@ciz.nl

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen