• 29 juni 2021

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Daarvoor is er een vernieuwd format voor de medische verklaring te vinden op www.dwangindezorg.nl.

Informeren opname

Zodra de cliënt een rechterlijke machtiging krijgt van de rechter, moet hij binnen 4 weken worden opgenomen. Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Dit geldt ook als een rechterlijke machtiging wordt verlengd. Het is daarnaast wettelijk verplicht om het BSN van de cliënt te vermelden. Op dwangindezorg is een format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken. Het is belangrijk dat u de brief per post naar het CIZ verstuurt en niet via e-mail. Dat heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de informatie. In het format staan de adresgegevens van het CIZ vermeld.

Format medische verklaring

Op dwangindezorg vindt u een vernieuwd format voor de medische verklaring. In het format is nu een toelichtingenveld toegevoegd. Hier kunt u het verzet nader toelichten. Vul ook altijd het BSN-nummer in op dit format. Op onze website leest u meer over de medische verklaring.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen