• 3 maart 2020

Zorgaanbieders krijgen meer tijd voor het aanvragen van een rechterlijke machtiging (rm) na een verlenging in bewaringstelling (ibs). Een aanvraag voor een rm kan nu tot in de vierde week na de verlenging van de ibs worden gedaan.   

Als een cliënt is opgenomen met een inbewaringstelling (ibs), verzoekt het CIZ de rechter om een verlenging hiervan. Tijdens deze verlenging bekijkt de zorgaanbieder of er voor de cliënt een rechterlijke machtiging (rm) aangevraagd moet worden. Door de eerste ervaringen met de Wet zorg en dwang en in nauw overleg met rechters, is er nu gekozen voor een ruimere tijdsmarge.

Beoordelen verzet

Eerder moest de zorgaanbieder binnen twee weken na opname een aanvraag voor een rm indienen. Dat bleek in de praktijk lastig te zijn. Zorgaanbieders hadden te weinig tijd om te beoordelen of er bij hun cliënt nog steeds sprake was van verzet. Ook was er te weinig tijd om een medische verklaring op te laten stellen door een ter zake kundig arts.

De ruimere tijdsmarge is vooral in het belang van de cliënt. Zonder goede medische verklaring, is een goede beoordeling van de situatie van de cliënt niet mogelijk en kan het CIZ geen compleet verzoek indienen bij de rechter.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website