• 24 februari 2022

In november 2021 is de tweede reparatiewet van de Wet zorg en dwang in werking getreden. Sindsdien zijn de termijnen voor het indienen van een aanvraag gewijzigd. Het gaat specifiek om een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) na een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling (ibs).

  • 27 januari 2022

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

  • 27 januari 2022

Vanaf 1 februari kunt u met uw vragen over de ggz-indicatiestelling terecht bij het CIZ-team dat in uw gemeente werkzaam is.

  • 27 januari 2022

De aanvraag- en machtigingsformulieren voor Wzd-aanvragen zijn vernieuwd. Vanaf nu vindt u de nieuwe formulieren op onze website.

  • 16 december 2021

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 16 december 2021

De beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2022 worden vóór 1 januari 2022 op onze website gepubliceerd.

  • 16 december 2021

Het CIZ is goed op koers met de behandeling van de aanvragen. We beogen om aan het eind van het jaar, volgens afspraak, ruim 95 % van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

  • 16 december 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u op tijd een verlenging bij ons aanvraagt. Dit geldt als de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname. Een verlenging moet u in de 9e of 8ste week vóór het aflopen van de huidige machtiging bij ons aanvragen.

  • 16 december 2021

Vanwege de coronacrisis en de opgelopen achterstanden bij het CIZ was 2021 een ander jaar dan wij hadden gehoopt.
Wij wensen u prettige feestdagen en een goed 2022.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website