• 30 maart 2021

Wilt u de aanvraag van een rechterlijke machtiging (rm) intrekken? Neem dan contact met ons op. Dit doet u ook als wij al een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Alleen het CIZ is bevoegd om het verzoek in te trekken bij de rechtbank.

  • 30 maart 2021

Ook dit jaar hebben we een jaarverslag gemaakt naar aanleiding van het Jaardocument 2020. Daarin delen we onze belangrijkste cijfers en gebeurtenissen. Het jaarverslag is een visueel aantrekkelijke samenvatting van het Jaardocument.

  • 25 februari 2021

Het is druk aan de telefoon, waardoor u misschien lang in de wachtrij staat. Om dit te voorkomen, kunt u het directe nummer van uw contactpersoon gebruiken. Heeft u dit (nog) niet, dan kunt u het telefoonnummer van het team in uw regio bellen. U vindt de regionale teamnummers op onze website.

  • 25 februari 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u indien de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname, in de 9e of 8ste week voor het aflopen van de huidige machtiging een verlenging bij ons aanvraagt.

  • 25 februari 2021

Op onze website vindt u al onze aanvraag- en machtigingsformulieren. Doet u voor iemand anders een aanvraag? Dan is het ook nodig om een machtingsformulier met de aanvraag mee te sturen. Lees verder om te zien wanneer er een machtingsformulier nodig is en welk machtigingsformulier dit is.

  • 25 februari 2021

Cliënten die bij het CIZ een aanvraag hebben gedaan voor zorg uit de ggz, moeten langer dan 6 weken wachten voordat zij een besluit ontvangen. Dit komt doordat het CIZ veel meer ggz-aanvragen heeft binnengekregen dan verwacht.

  • 25 februari 2021

Eind 2020 zijn op Dwang in de zorg nieuwe formats voor de medische verklaringen gepubliceerd. In de verschillende formats is nu een toelichtingveld toegevoegd, waarop u het verzet nader kunt toelichten.

  • 25 februari 2021

Is er voor uw cliënt tussen april en juni 2020 bij het CIZ een tijdelijke Wlz–registratie COVID-19 aangevraagd? En heeft uw cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om een nieuwe aanvraag te doen.

  • 28 januari 2021

In 2020 zijn er ruim 7.000 méér ggz-aanvragen binnengekomen dan we van te voren hadden verwacht. Omdat we deze enorme toestroom niet hebben voorzien, hebben we een achterstand in het behandelen van de aanvragen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website