Met ingang van 1 januari 2017 is het bestuur van het CIZ gewijzigd. Deze nieuwe inrichting is gebaseerd op de vijf kernprincipes van Goed Openbaar Bestuur: Besturen, Tegenkracht, Beheersen, Verantwoorden en Dialoog.

Om hieraan te voldoen, is per 1 januari 2017 een (nieuwe) Raad van Advies en een Audit Adviescommissie ingesteld.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Frederieke Leeflang (voorzitter), Advocaat en partner bij Boekel
  • Tof Thissen, Algemeen directeur UWV WERKbedrijf
  • Bas van der Velde, Algemeen directeur Rijnconsult

De Raad van Advies adviseert de bestuurder, Hans Ouwehand, op het gebied van strategische agenda en organisatieontwikkeling van het CIZ.

De Audit Adviescommissie bestaat uit:

  • Lex van Overmeire (voorzitter), voormalig Audit partner (lid van de maatschap EY Accountants LLP)
  • Monique de Vries, Zelfstandig consultant en interimmanager

De Audit Adviescommissie ondersteunt Hans met advies op het gebied van financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Actuele cijfers

Bekijk de cijfers.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen