Met ingang van 1 januari 2017 is het bestuur van het CIZ gewijzigd. Deze nieuwe inrichting is gebaseerd op de vijf kernprincipes van Goed Openbaar Bestuur: Besturen, Tegenkracht, Beheersen, Verantwoorden en Dialoog.

Om hieraan te voldoen, is per 1 januari 2017 een (nieuwe) Raad van Advies en een Audit Adviescommissie ingesteld.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Frederieke Leeflang (voorzitter). Nevenfuncties: Voorzitter Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en Special Advisor bij Dentons Boekel, Lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek
  • Tof Thissen. Nevenfuncties: Lid RvA van de Stichting Lezen en Schrijven, Bestuurslid Genootschap oud-Senatoren, Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg, Lid Baliegroep (denktank sociale zekerheid en verzorgingsstaat)
  • Bas van der Velde. Nevenfuncties: Partner Rijnconsult, Lid Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nederlandse Vereniging tegen de Vallende Ziekte

De Raad van Advies adviseert de bestuurder, Hans Ouwehand, op het gebied van strategische agenda en organisatieontwikkeling van het CIZ.

De Audit Adviescommissie bestaat uit:

  • Lex van Overmeire (voorzitter). Nevenfuncties: Commissaris en Voorzitter Audit- en Compliance Commissie van Van Lanschot Kempen NV, Lid van de Raad van Toezicht van Stichting ARQ Psychotrauma Expert Groep
  • Monique de Vries. Nevenfuncties: Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Stichting AAP, Voorzitter van de Geschillencommissie van de Fietsersbond

De Audit Adviescommissie ondersteunt Hans met advies op het gebied van financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Actuele cijfers

Bekijk de cijfers.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen