Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Introductiepagina

Over het CIZ

 

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Om mogelijk te maken dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft, moet de zorg betaalbaar blijven én rechtvaardig worden verdeeld. Daar zijn regels voor bedacht. Het CIZ doet zijn werk uiterst zorgvuldig, maar ook inlevend. Want de wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt.

Objectief en onafhankelijk

Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg. Dit gebeurt op basis van uniforme en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft ruim 600 medewerkers.

Optimale werking zorgstelsel stimuleren

De gegevens over zorgaanvragen en -toegang die het CIZ verzamelt, zijn van belang voor het goed functioneren van het zorgstelsel, budgetbewaking en nieuw beleid. Het CIZ informeert in 2015 VWS, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen over verschuivingen in toegekende zorg en andere ontwikkelingen naar aanleiding van de hervorming van de langdurige zorg. Het doel is bij te dragen aan een optimale werking van het vernieuwde zorgstelsel.