Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Deze vervangt de huidige Wet Bopz. Wij informeren u graag over de overgangsperiode.

Tot 1 januari

Als u een besluit artikel 60 Wet Bopz (Bopz-toets) bij het CIZ wilt aanvragen, kunt u het aanvraagformulier gebruiken. Tot 1 januari verandert daarin niets.

Ook voor het doen van aanvragen voor diverse rechterlijke machtigingen, verandert er tot 1 januari niets. Aanvragen kunt u dus indienen op de gebruikelijk manier; via het OM. Aanvragen met een poststempel tot (uiterlijk) 31 december 2019, worden behandeld volgens de Wet Bopz.

Vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CIZ aanvragen voor een Wzd-besluit tot opname en verblijf (art. 21) in behandeling. Ook behandelen wij vanaf die datum aanvragen in het kader van de Wzd voor een rechterlijke machtiging, een verlenging inbewaringstelling en een voorwaardelijke machtiging voor jongeren (18 tot 23 jaar) met een verstandelijke beperking. Aanvraagformulieren zijn vanaf 1 januari op onze website te vinden.

Wat gebeurt er met besluiten artikel 60 Wet Bopz ná 1 januari 2020?

Bestaande besluiten artikel 60 Wet Bopz worden automatisch omgezet naar een besluit tot opname en verblijf (art. 21). U hoeft dus geen aparte aanvraag in te dienen als de houding van de cliënt ten aanzien van de (voortzetting van) de opname niet gewijzigd is. 

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.


Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen