Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord


  
Antwoord
  
Er zijn geen items om weer te geven in deze weergave van de lijst Vraag en antwoord.

Let op: het is van groot belang dat een Wlz-aanvraag compleet wordt aangeleverd bij het CIZ.

Stuurt u daarom altijd de volgende informatie mee: een door de cliënt ondertekend aanvraagformulier,  verzekeringsgegevens en indien van toepassing een ingevuld machtigingsformulier. Hierdoor loopt de afhandeling geen onnodige vertraging op.