Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Aanpassing geldigheidsduur

Aanpassing geldigheidsduur AWBZ-aanspraak

 

Had u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-verblijfsindicatie? En is dit zorgzwaartepakket (ZZP) voor zorg met verblijf ook geldig in de Wet langdurige zorg? Dan ontvangt u rond de jaarwisseling een brief van het CIZ waarin staat dat de geldigheidsduur van uw indicatiebesluit is aangepast aan de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe lang uw indicatiebesluit nu geldig is, is afhankelijk van de AWBZ-indicatie en waar u de zorg ontvangt (thuis of in een instelling):

- Woont u in een zorginstelling voor ouderen of gehandicapten of in een kleinschalig wooninitiatief? Uit de Wlz vloeit automatisch voort dat het indicatiebesluit voor onbepaalde tijd geldig is. Cliënten met een laag ZZP hebben overgangsrecht met terugkeergarantie naar de Wlz, zolang de cliënt blijft wonen in deze instelling. Ook voor hen is de einddatum op oneindig gezet.

- Bent u opgenomen in een psychiatrische kliniek? Een GGZ-B (1,2,3,4,5,6,7) heeft een geldigheid tot en met 31 december 2017.

- Woont u zelfstandig thuis? Als u op 31 december 2014 een indicatiebesluit had voor een hoog zorgzwaartepakket voor zorg met verblijf, dan is uw AWBZ-indicatie automatisch omgezet in een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Indicaties in de Wlz zijn onbeperkt geldig. Herindicatie is alleen nodig als uw zorgbehoefte verandert.
Had u op 31 december 2014 een indicatie voor een laag zorgzwaartepakket (voor zorg met verblijf), dan heeft u via het zorgkantoor gehoord hoe de zorg vanaf 2016 geregeld is.

- Heeft u ADL-assistentie vanuit de Wlz? Als u op 31 december 2014 een indicatiebesluit had voor ADL-assistentie dan is uw AWBZ-indicatie automatisch omgezet in een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Indicaties in de Wlz zijn onbeperkt geldig. Herindicatie is alleen nodig als uw zorgbehoefte verandert.

Wanneer wordt de einddatum van mijn besluit niet verlengd?
Heeft u een LVG-, SGLVG- of VV9b-zorgzwaartepakket? Let dan op de einddatum op de indicatie. Als u na de einddatum op uw indicatie nog zorg en/of verblijf nodig heeft, moet u bijtijds een nieuwe indicatie aanvragen (6 weken voor afloop van uw huidige indicatie). Zie ook de uitzonderingen.

Meer informatie leest u in de Vraag en antwoord over dit onderwerp.