Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vraag en antwoord

Vraag en Antwoord


  
Antwoord
  
Description
  

 

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen nog zorg krijgen, die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. Het Wlz-overgangsrecht is in 2014 aan ruim 12.000 cliënten met een zware zorgbehoefte toegekend. In 2015-2016 heeft het CIZ een herindicatietraject uitgevoerd. Tijdens het herindicatietraject is onderzocht of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Meer informatie over het Wlz-overgangsrecht vindt u op de website van het ministerie.

Wlz-overgangsrecht
  

 

- Cliënten die niet in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Voor deze groep is het overgangsrecht verlengd tot 1 juli 2017. Daarna is de gemeente en/of zorgverzekeraar hiervoor verantwoordelijk.

- Cliënten die wel in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Deze cliënten hebben een indicatie gekregen voor een zorgprofiel. Dat betekent dat de cliënt de status 'Wlz-indiceerbaar' ten minste tot eind 2019 behoudt. Deze cliënten vallen onder de zogeheten 'vangnetregeling'

- Cliënten met de functie ADL-assistentie. Deze cliënten vielen niet binnen het herindicatietraject. De functie ADL-assistentie heeft een onbepaalde geldigheidsduur en de  functies, indien aan de orde, zijn geldig tot en met 31 december 2019. Het CIZ handelt vooralsnog de aanvragen voor gewijzigde zorgbehoefte voor deze cliëntengroep af.

Wlz-overgangsrecht
  

Ja dat kan. Het CIZ handelt de aanvragen voor gewijzigde zorgbehoefte af voor cliënten met ADL assistentie die vallen onder de doelgroep van de Wlz indiceerbaren. Voor meer informatie ga naar www.wlz-overgangsrecht.nl

Wlz-overgangsrecht