Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wlz-indiceerbaren

Sinds begin 2015 is de langdurige zorg en jeugdhulp hervormd. Indien een cliënt blijvend is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg heeft deze recht op toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen nog zorg krijgen, die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. Het Wlz-overgangsrecht is in 2014 aan ruim 12.000 cliënten met een zware zorgbehoefte toegekend. In 2015-2016 heeft het CIZ een herindicatietraject uitgevoerd. Tijdens het herindicatietraject is onderzocht of de cliënt toegang heeft tot de Wlz.

Meer informatie over het Wlz-overgangsrecht vindt u op de website van het ministerie.

Aanvragen gewijzigde zorgbehoefte ADL assistentie

Binnen de doelgroep Wlz indiceerbaren vielen ook cliënten met de functie ADL-assistentie. Deze cliënten vielen niet binnen het herindicatietraject. Het CIZ handelt vooralsnog de aanvragen voor gewijzigde zorgbehoefte voor deze cliëntengroep af.