Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Zelf zorg vanuit de Wlz aanvragen

Zelf zorg vanuit de Wlz aanvragen

 

Wat stuurt u mee met de aanvraag?

Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

  • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht)

  • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)

  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is. Is er bijvoorbeeld blijvend zorg nodig? Moet er altijd zorg dichtbij zijn? Is er 24 uur per dag zorg nodig?

  • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt

  • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren

  • (Indien aanwezig) uw zorgplan

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. Tekent uw contactpersoon? Dan is het formulier niet geldig.

Een aanvraag indienen 

U kunt zorg vanuit de Wlz online aanvragen via Mijn Wlz-aanvraag:

Mijn Wlz-aanvraag

U kunt ook een aanvraag-formulier op papier invullen en opsturen. Deze vindt u onder ‘Aanvraagformulieren’.

Status aanvraag bekijken

Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid.nl. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken. De status wordt zichtbaar zodra de aanvraag bij het CIZ ontvangen en verwerkt is. Dit kan een aantal dagen duren.

Uw berichten digitaal ontvangen

Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt de berichten archiveren en doorsturen naar een zelfgekozen e-mailadres. Ook is het mogelijk om iemand te machtigen voor de Berichtenbox. Op deze pagina leest u hoe u uw account kunt activeren.

Meer informatie? 

Bij vragen neemt u contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00 (ook vanuit het buitenland: 0031-88 789 10 00) op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.