Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Zorg uit de Wlz

Zorg vanuit de Wlz

Niet alle zorg en hulp wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk daarom eerst op deze pagina of wat u zoekt wel bij de Wlz hoort. Zo ja, ga dan verder naar de Wlz-wegwijzer. Daar leggen we uit wat de rol is van het CIZ en van het zorgkantoor. Ook vindt u hier meer informatie over de eigen bijdrage. Deze betaalt u wanneer u recht op zorg vanuit de Wlz hebt. 

Wat valt er onder zorg vanuit de Wlz?

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn.

Welke andere vormen van zorg kunt u bij het CIZ aanvragen?

Het CIZ indiceert ook voor subsidieregelingen onder de Wlz. Een ziekenhuis of een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze soorten zorg. Het gaat hier om: 

Extramurale behandeling
Hierbij gaat het om een specifieke behandeling die is gericht op herstel of het voorkomen dat uw aandoening verergert. Het kan ook gaan om het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag. Behandeling kan individueel of in groepsverband worden gegeven.

ADL-assistentie
ADL-assistentie is direct oproepbare hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtigingen (ADL). Deze hulp wordt 24 uur per dag in en rondom de woning geleverd. Als u in een ADL-woning gaat wonen, krijgt u deze hulp van een aanbieder van ADL-assistentie. Het CIZ kijkt of u in aanmerking komt voor deze zorg. 

Wat valt er niet onder zorg vanuit de Wlz?

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: 
  bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
 • Aanpassingen aan de woning: 
  als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
 • Sociaal leven: 
  ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.​
 • Hulp bij opvoeding.
 • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Op www.regelhulp.nl krijgt u via 'Mijn situatie' antwoord op de vraag welke zorg binnen de Wlz valt en welke niet.

Handige websites

 

Regelhulp