Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor cliënten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Forensische zorg en de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B zorgprofiel waarbij voortgezet verblijf in een ggz-kliniek niet meer noodzakelijk is.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag voor de cliënt doen via het aanmeldsysteem Portero. Als u geen Portero-contract heeft, kunt u ook een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. 

Let op: door grote drukte loopt uw aanvraag vertraging op. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Toegangscriteria

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep? In onze folder staat uitleg over de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz

Na het onderzoek

Het CIZ beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig. Cliënten die een Wlz-indicatie krijgen, ontvangen vanaf 2021 zorg vanuit de Wlz. Bij een Wlz-indicatie zijn zij in 2020 aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Zvw. Ook cliënten die geen Wlz-indicatie krijgen, zijn voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw.

Besluit

Het CIZ heeft als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. Momenteel kunnen we niet alle ggz-aanvragen binnen deze 6 weken behandelen. We hebben aan het begin van dit jaar minder aanvragen ontvangen dan beoogd. De tweede helft van 2020 is er daarom een toename van aanvragen. Als u vragen heeft, kunt u bellen met het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Relatiebeheerders

Om ervoor te zorgen dat de aanvragen van zorgaanbieders in 2020 gespreid binnenkomen, maken de relatiebeheerders ggz van het CIZ afspraken over het gefaseerd indienen van de aanvragen voor Wlz-indicaties. Ook leggen de relatiebeheerders uit welke informatie het CIZ nodig heeft om een aanvraag goed te verwerken. Relatiebeheerders van het CIZ hebben overleg met zorgaanbieders en (centrum)gemeenten om te verduidelijken welke cliënten tot de doelgroep behoren en welke documenten en informatie nodig zijn voor het indienen van een complete aanvraag. Complexe situaties worden besproken om ervoor te zorgen dat de cliënten aangemeld worden die ook daadwerkelijk een indicatie krijgen voor zorg binnen de Wlz.

Ggz-teams CIZ

Het beoordelen van de aanvragen wordt in ggz-teams uitgevoerd; iedere regio heeft twee ggz-teams.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen voor uw organisatie (dus geen cliëntvragen), stuur dan een e-mail naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl

Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals

Vragen over de indicatiestelling Wlz/ggz kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen