Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor cliënten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. 

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag voor de cliënt doen via het aanmeldsysteem Portero. Als u geen Portero-contract heeft, kunt u ook een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. 

Let op: door grote drukte loopt uw aanvraag vertraging op. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Toegangscriteria

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep? In onze folder staat uitleg over de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz

Na het onderzoek

Het CIZ beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig. Cliënten die een Wlz-indicatie krijgen, ontvangen zorg vanuit de Wlz. Cliënten die geen Wlz-indicatie krijgen, zijn voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw.

Besluit

Het CIZ heeft als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. Momenteel kunnen we niet alle ggz-aanvragen binnen deze 6 weken behandelen. Er is vertraging ontstaan omdat we onverwacht veel meer aanvragen ontvangen. Er zijn extra maatregelen genomen om de vele aanvragen in behandeling te nemen. Als u vragen heeft, kunt u bellen met het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Op de volgende pagina's vindt u:

Ggz-teams CIZ

Het beoordelen van de aanvragen wordt in ggz-teams uitgevoerd; iedere regio heeft twee ggz-teams.

Meer informatie

Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals

Vragen over de indicatiestelling Wlz/ggz kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen