Bekijk hier de veelgestelde vragen over de maatregelen van het CIZ vanwege het coronavirus.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op onze website? Mail dan naar communicatie@ciz.nl of bel 088 789 1000

Aanvraag en huisbezoek

Ja, nieuwe aanvragen en lopende aanvragen worden gewoon in behandeling genomen. Zowel digitaal als schriftelijk (ook Portero). Alle medewerkers het CIZ zetten thuis hun werkzaamheden voort. Indien mogelijk vragen we u de informatie zoveel mogelijk digitaal via info@ciz.nl aan te leveren.

 

Medewerkers van het CIZ gaan sinds 15 juni weer op huisbezoek bij behandel- en zorginstellingen. Per 1 juli komen we ook weer op huisbezoek bij de cliënt thuis en zijn we gestart met hoorzittingen en spreekuren.

Een huisbezoek is alleen mogelijk als:

  • de zorg- of behandelinstelling coronavrij is
  • alle aanwezigen geen klachten hebben
  • er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand gehouden kan worden of als er een gesloten gespreksruimte aanwezig is
  • er naast de cliënt maar 1 persoon bij het gesprek is. Andere familieleden of zorgverleners kunnen eventueel telefonisch deelnemen aan het gesprek

We bellen van tevoren om bovenstaande punten met u te controleren. Daarnaast beschikt de medewerker van het CIZ over desinfecterende handgel en een mondkapje. Het mondkapje is aanvullend op de 1,5 meter en kan naar eigen inzicht gebruikt worden.

Als een digitaal huisbezoek mogelijk is, heeft dat de voorkeur van het CIZ. 

We gebruiken zoveel mogelijk andere manieren dan een huisbezoek om een goede indicatie te stellen. Dit doen we op basis van dossieronderzoek en telefonisch onderzoek. Als we de cliënt toch graag willen zien, proberen we dit via Skype of FaceTime te doen. Zo kunnen we ook contact leggen met familie van de cliënt of de zorgaanbieder.

Opschorten betekent dat uw aanvraag wordt uitgesteld totdat het CIZ weer op huisbezoek kan komen. Dit omdat het huisbezoek niet mogelijk is en niet vervangen kan worden door een andere manier van onderzoek. Zoals bijvoorbeeld dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of een afspraak via Skype. Het kan zijn dat u hier nog een brief over krijgt naar aanleiding van het telefoongesprek. 

ID-controle

Als de cliënt al bekend is bij de zorgaanbieder overleggen we met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder is het mogelijk om een besluit te nemen. De ID-controle doen we zodra we weer op huisbezoek mogen komen.

 

Wij controleren de identiteit van de cliënt zodra wij weer op huisbezoek mogen gaan. Als dan blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude kunnen we de indicatie terugdraaien.

 

Wet zorg en dwang

De zorgaanbieder kan, als het echt nodig is, iemand opnemen zonder dat het CIZ al een Wzd-status heeft vastgesteld. Deze afspraak gold al bij crisissituaties. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ons laten weten dat dit nu geldt gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Het CIZ zal later, zodra een huisbezoek mogelijk is, alsnog de cliënt moeten zien.

Ook deze huisbezoeken zijn per 15 juni (behandel- en zorginstellingen) en 1 juli (bij cliënt thuis) weer opgestart. Een digitaal huisbezoek blijft de voorkeur hebben. 

Overig

Ja, rechtbanken handelen de zaken op verschillende manieren af. Dit kan per rechtbank verschillen. Per cliënt wordt bekeken op welke manier de zaak behandeld wordt:

  • Schriftelijk
  • Telefonisch
  • Skype
  • Bij de rechtbank of een vervangende locatie waar 1,5 meter afstand mogelijk is

 

Ja, wij nemen uw bezwaar in behandeling. We bekijken per situatie of we dit telefonisch, via videobellen of door middel van een face-to-face hoorzitting doen. 

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen