Bekijk hier de veelgestelde vragen over de maatregelen van het CIZ vanwege het coronavirus.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op onze website? Mail dan naar communicatie@ciz.nl of bel 088 789 1000

Aanvraag en huisbezoek

Ja, nieuwe aanvragen en lopende aanvragen worden gewoon in behandeling genomen. Zowel digitaal als schriftelijk (ook Portero). Alle medewerkers het CIZ zetten thuis hun werkzaamheden voort. Indien mogelijk vragen we u de informatie zoveel mogelijk digitaal via info@ciz.nl aan te leveren.

 

Het CIZ komt bij u op huisbezoek als u in een veiligheidsregio woont waar niveau 1 –waakzaam-,  2 –zorgelijk-  of 3 -ernstig- geldt (zie coronadashboard Rijksoverheid). Als u woont in een veiligheidsregio waar niveau 4 –zeer ernstig- is afgekondigd, komt het CIZ niet meer bij u op huisbezoek. Lees meer over de aanvullende maatregelen per niveau in ons nieuwsbericht. We proberen het huisbezoek altijd telefonisch of digitaal af te nemen. Als dit niet lukt, moeten we uw aanvraag tijdelijk opschorten.

We gebruiken zoveel mogelijk andere manieren dan een huisbezoek om een goede indicatie te stellen. Dit doen we op basis van dossieronderzoek en telefonisch onderzoek. Als we de cliënt toch graag willen zien, proberen we dit via Skype of FaceTime te doen. Zo kunnen we ook contact leggen met familie van de cliënt of de zorgaanbieder.

Opschorten betekent dat uw aanvraag wordt uitgesteld totdat het CIZ weer op huisbezoek kan komen. Dit omdat het huisbezoek niet mogelijk is en niet vervangen kan worden door een andere manier van onderzoek. Zoals bijvoorbeeld dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of een afspraak via Skype. Het kan zijn dat u hier nog een brief over krijgt naar aanleiding van het telefoongesprek. 

ID-controle

Als de cliënt al bekend is bij de zorgaanbieder overleggen we met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder is het mogelijk om een besluit te nemen. De ID-controle doen we zodra we weer op huisbezoek mogen komen.

 

Wij controleren de identiteit van de cliënt zodra wij weer op huisbezoek mogen gaan. Als dan blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude kunnen we de indicatie terugdraaien.

 

Wet zorg en dwang

De zorgaanbieder kan, als het echt nodig is, iemand opnemen zonder dat het CIZ al een Wzd-status heeft vastgesteld. Deze afspraak gold al bij crisissituaties. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ons laten weten dat dit nu geldt gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Het CIZ zal later, zodra een huisbezoek mogelijk is, alsnog de cliënt moeten zien.

We proberen het huisbezoek via beeldbellen door te laten gaan in de gebieden waar geen huisbezoek meer mogelijk is. Als dit niet goed lukt, kunnen we de aanvraag tijdelijk opschorten.

Overig

Ja, rechtbanken handelen de zaken op verschillende manieren af. Dit kan per rechtbank verschillen. Per cliënt wordt bekeken op welke manier de zaak behandeld wordt:

  • Schriftelijk
  • Telefonisch
  • Skype
  • Bij de rechtbank of een vervangende locatie waar 1,5 meter afstand mogelijk is

 

Ja, wij nemen uw bezwaar in behandeling. We bekijken per situatie of we dit telefonisch, via videobellen of door middel van een face-to-face hoorzitting doen. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen