Inkoopopdrachten en mandaatbesluit

Binnen het CIZ is een aantal medewerkers bevoegd om onder andere (inkoop)opdrachten aan derde partijen te geven. Dat doen zij binnen vastgestelde kaders. Denk aan dagelijkse bedrijfsvoering, begroting, inkoopbeleid, aanbestedingswetgeving.

Deze bevoegdheden staan in ons Mandaatbesluit. In ons inkoopsysteem is dit Mandaatbesluit verankerd in workflows. Daarom ondertekenen wij geen offertes, maar is een bestelling de rechtsgeldige overeenkomst. Die bestelling verzenden we via inkoop@ciz.nl uit ons bestelsysteem met een automatisch gegenereerd ordernummer. De offerte die aan de bestelling ten grondslag ligt, sturen we voor de duidelijkheid ongetekend mee. 

Facturen zonder ordernummer, en inkoopopdrachten of overeenkomsten die door niet-bevoegde medewerkers zijn gegeven of getekend, zijn niet rechtsgeldig. 

Welke medewerkers zijn bevoegd om inkoopopdrachten te geven?

Bij een financiële waarde tot en met € 50.000:

  • bestuurssecretaris;
  • regiomanagers;
  • manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control);
  • manager A&A (Analyse en Advies);
  • manager HRM;
  • CIO (Chief Information Officer).

Bij een financiële waarde boven € 50.000:

  • Ieder afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur.

Mandaatbesluit ontvangen?

Wilt u een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit ontvangen? Stuur dan een mail aan inkoop@ciz.nl.

Stuur een mail
man met laptop in vergaderruimte