De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Actueel

Nieuw in 2020

20-12-2019

Vanaf 1 januari zijn er twee grote veranderingen: de Wet zorg en dwang vervangt de Wet Bopz en ggz-cliënten krijgen toegang tot de Wlz.

Lees meer

Aanpassingen website CIZ

09-01-2020

Op 1 januari heeft de Wet zorg en dwang de Wet Bopz vervangen en beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten met een psychische stoornis. Vanaf het nieuwe jaar zijn er daarom ook enkele aanpassingen gedaan op onze website.

Lees meer

Medische verklaring bij rechterlijke machtiging

07-01-2020

Doet u een aanvraag bij het CIZ voor een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang? Dan moet daarbij een medische verklaring aangeleverd worden. Deze medische verklaring hebben wij nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Lees meer

Beleidsregels 2020 bekend

12-12-2019

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

Lees meer

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang is er voor mensen die zorg nodig hebben en een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) hebben. Lees meer

Veelgestelde vragen

97%

Aanvragen op tijd afgehandeld

7,9

Het cijfer dat cliënten ons geven

Uw aanvraag in cijfers

Als u een Wlz-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In december heeft het CIZ 97% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Lees meer