Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Actueel

Vanaf 1 juli weer huisbezoeken mogelijk

18-05-2020

Lees meer over de getroffen maatregelen rondom de coronacrisis en de werkwijze van het CIZ. Deze tekst is geüpdatet op 30 juni 2020.

Lees meer

Vorig jaar 613 signalen over zorgfraude bij informatieknooppunt Zorgfraude

19-06-2020

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018, toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien steeds meer gemeenten zich bij het IKZ aansluiten. 

Lees meer

Oproep deelname interview dienstverlening

17-06-2020

UPDATE 25 juni: Wij hebben voldoende deelnemers!

 

Heeft u in de afgelopen twee jaar een aanvraag voor een indicatie Wet langdurige zorg gedaan voor uw naaste of een cliënt waarvoor u als zorgaanbieder zorg verleent? Wilt u uw ervaring delen met ons zodat wij daarvan kunnen leren?

We gaan dan graag met u in gesprek! Dit doen we op verschillende manieren: via een (telefonisch of digitaal) individueel interview of in een kleine (digitale) groepssessie.
Meld u voor 5 juli aan, door een mail te sturen naar communicatie@ciz.nl

Meer informatie vindt u verderop in dit artikel

Lees meer

De Wlz in heldere taal

02-06-2020

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Een folder lezen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk dat ook deze groep informatie over (het aanvragen van) zorg uit de Wlz begrijpt. Daarom hebben we de folder ‘De Wet langdurige zorg in heldere taal’ ontwikkeld. U vindt de folder op onze website en kunt deze ook bestellen voor bijvoorbeeld uw cliënt, huisartsenpraktijk of gemeentekantoor.

Lees meer

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang is er voor mensen die zorg nodig hebben en een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) hebben. Uw familielid kan ook in aanmerking komen voor de Wet zorg en dwang als hij bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel heeft en dezelfde zorg nodig heeft als iemand met dementie. Lees meer

Veelgestelde vragen

99%

Aanvragen op tijd afgehandeld

8,1

Het cijfer dat cliënten ons geven

Uw aanvraag in cijfers

Als u een Wlz of Wzd-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In mei heeft het CIZ 99% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Lees meer