Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Actueel

Regeling Nza, tijdelijke Wlz-registraties en geen huisbezoeken

18-05-2020

Lees meer over de getroffen maatregelen rondom de coronacrisis en de werkwijze van het CIZ. Deze tekst is geüpdatet op 15 mei 2020.

Lees meer

Databank CIZ vernieuwd

11-05-2020

Onze databank Swing is vernieuwd en behoorlijk uitgebreid. Swing biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. De databank wordt elk kwartaal aangevuld met actuele cijfers en vormt hiermee een vervanging voor de huidige kwartaalrapportages. 

Lees meer

Bekijk het jaarverslag

07-05-2020

Ons jaarverslag van 2019 is online beschikbaar. Op https://www.ciz.nl/jaaroverzicht-2019/ kunt u de geanimeerde, samengevatte versie bekijken. Het hele jaardocument is ook beschikbaar via de geanimeerde samenvatting. 

Nieuwe machtigingsformulieren Wet zorg en dwang

19-02-2020

 Er zijn 3 nieuwe machtigingsformulieren voor de Wet zorg en dwang beschikbaar. Met deze formulieren kunt u regelen dat iemand eenmalig een aanvraag kan doen voor een rechterlijke machtiging, een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) of een combinatie van een besluit tot opname en verblijf en zorg uit de Wlz.

Lees meer

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt hoe en wanneer uw familielid onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Lees meer

Veelgestelde vragen

98%

Aanvragen op tijd afgehandeld

8,1

Het cijfer dat cliënten ons geven

Uw aanvraag in cijfers

Als u een Wlz of Wzd-aanvraag doet, dan ontvangt u in principe binnen zes weken een besluit. In april heeft het CIZ 98% van alle aanvragen op tijd behandeld.

Lees meer